Fler och fler företag har hittat kopplingen mellan stressreduktion och Mindfulness & Yoga. Effekterna av stressreducerande andning och tillhörande övningar har visat sig mycket effektivt som verktyg i främjandet för en bättre hälsa på arbetsplatser.

Plain Yoga för företag

Att jobba med andning och kroppsmedvetenhet/Mindfulness är grundläggande för att främja en god hälsa. Andingen är den centrala delen i Yogan och med en ökad förmåga att kunna hantera och känna av sin egen andning så kan man också enklare förändra tanke och beteendemönster. Andningen handlar om att syresätta kroppen optimalt och att också transportera bort gifter och slaggprodukter. Andningen i kombination med Yogaövningar som vitaliserar och balanserar kropp, själ och sinne ger en märkbar förhöjning av lugn och ro, och ett expanderat medvetande.

Genom de enkla Yogaövningarna som med fördel kan genomföras under arbetstid och/eller raster då medarbetade såväl som chefer kan få en stund för att ”rensa systemet” har visat sig resultera i en mycket hälsosammare och produktiv arbetsmiljö.

Hur länge har ni råd att avstå detta?

Plain Yoga erbjuder

Fler och fler företag har hittat kopplingen mellan stressreduktion och Mindfulness & Yoga. Effekterna av stressreducerande andning och tillhörande övningar har visat sig mycket effektivt som verktyg i främjandet för en bättre hälsa på arbetsplatser. Effekter (såsom minskad stress och ökad närvaro) har visat sig ge många positiva resultat i samband med viktiga möten (som t.ex. kundmöten och/eller andra viktiga händelser).

Det faktum att många framgångsrika företagsledare såväl som idrottare använder sig av Yoga, Mindfulness och/eller meditation regelbundet påvisar även det att det finns ett positivt samband. Idag framställs Yoga ofta i medierna och på gymmen med avancerade kroppspositioner såsom huvudstående och andra fysiska ställningar då det kan vara fokus på prestation i de olika positionerna.

Den Yoga som vi tillämpar och undervisar i är av helt annan karaktär och kan med fördel tillämpas både i stressreducerande och stressförebyggande syfte. Yogan kan också med fördel utföras sittande på en stol eller på golvet, d.v.s. utan större fysisk ansträngning.

Plain Yoga erbjuder företag och dess anställda skräddarsydda upplägg inom Stress management, Yoga, meditation, andning, avslappning, personlig utveckling, stresshantering och Mindfulness. Allt efter era unika behov.

Plain Yoga erbjuder även föredrag, föreläsningar och/eller workshops samt även enskilda terapeutiska yogiska samtal.

  • Andning, Yoga och/eller meditation vid möten eller kick-off.
  • Yoga/Mindfulness i grupp eller enskilda sessioner/Yogaterapi
  • Övningar i medveten närvaro
  • Yogafrukost på konferens
  • Föreläsning om stresshantering i teori och praktik
  • Retreats och Yogaresor

De bästa effekterna av Yoga får man vid regelbunden tillämpning. Yoga på jobbet en gång i veckan under vår erfarna ledning är inspirerande och ger snabba resultat.

Upplägget avgörs helt av era behov och möjligheter.

Det vanligaste upplägget är ett introduktionstillfälle där personalen får en praktisk upplevelse av det som erbjuds och därefter möjligheten att anmäla sig till en terminskurs på arbetsplatsen.

mob   +46 73 693 8449

mail-512[1]  info@plainyoga.se

Ulrika Karlsson

Leg. Sjukgymnast – Lärare och Terapeut, MediYoga – Lärare HoliYoga och HoliYoga Hormon – Internationell Författare – Föreläsare – Utbildare

Tele: +46 73 6938 449   |   Epost: info@plainyoga.se   |